Strona GłównaAktualnościArtykułyKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 25 I 2014

W dniu 25 stycznia 2014 roku o godz. 14.30 w Króliku Polskim (u Kol. Wiesława) odbbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krośnieńskiego Oddziału PTMA.
Porządek zebrania obejmował:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdania ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Dyskusja nad działalnością PTMA oraz Oddziału krośnieńskiego PTMA.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór nowego prezesa.
9. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTMA.
11. Wolne wnioski.

Na przewodniczącego zebrania wybrano ks. Wiesława Słotwińskiego. Na sekretarza powołano Lesława Materniaka. Odczytano protokół z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTMA. W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności złożył kolega Wacław Moskal. W imiemiu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył Artur Kopeć. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi rozpoczęła się dyskusja nad działalnością PTMA a w szczególności Oddziału krośnieńskiego PTMA. Koledzy zwrócili uwagę między innymi na ubiegłoroczne problemy związane z prenumeratą Uranii i utrudnionym kontaktem z ZG PTMA- problemy wystąpiły na początku 2013 roku lecz zostały już chyba rozwiązane. Poruszono również sprawę Sekcji Obserwacji Komet PTMA. Dyskutowano też nad sposobami "przyciągnięcia" do PTMA nowych członków - na naszych spotkanich pojawiają się sympatycy astronomii, których warto by było zachęcić do włączenia się w działalność w PTMA.
Na podstawie artykułu 14 par. 5 statutu PTMA obecni uchwalili jawność wyboru nowych władz Oddziału. W wyniku dyskusji wybrano następujące władze O/PTMA Krosno:

Władze Oddziału
wybrane naWalnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 25 stycznia 2014 roku w Króliku Polskim:

Zarząd Oddziału:
Prezes:                     Wacław Moskal           - Jasło
Wiceprezes:             Wiesław Słotwiński       - Królik Polski
Sekretarz:                 Mariusz Świętnicki       - Zręcin
Skarbnik:                 Lesław Materniak         - Rymanów
Członek Zarządu:     Grzegorz Kiełtyka        - Krosno
Członek Zarządu:     Jacek Adamik              - Zręcin   

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:         Artur Kopeć                - Krosno
Członek komisji:         Przemysław Michalski  - Rymanów
Członek komisji:         Mariusz Krukar            - Odrzykoń

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów PTMA: Wacław Moskal, Mariusz Krukar rezerwowi: Wiesław Słotwiński, Grzegorz Kiełtyka,

Po wyborach rozmawialiśmy jeszcze długo na tematy bieżące.