Strona GłównaAktualnościArtykułyKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinki


Aktualne Władze Oddziału
wybrane naWalnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 10 lutego 2018 w Jaśle
z uwzględnieniem Uchwały nr 1/2020 Zarządu Oddziału PTMA w Krośnie z dnia 4 stycznia 2020:


Zarząd Oddziału:
Prezes:                     Wacław Moskal           - Jasło
Wiceprezes:             Jacek Adamik              - Zręcin
Sekretarz:                 Mariusz Świętnicki       - Zręcin
Skarbnik:                 Lesław Materniak         - Rymanów  Zdrój
Członek Zarządu:     Piotr Strzelczyk             - Rzeszów   
Członek Zarządu:     Grzegorz Kiełtyka        - Krosno


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:        Józef Lubas                  - Krosno
Sekretarz:                  Rafał Hawaj                 - Równe 
Członek komisji:        Przemysław Michalski   - Rymanów


Delegaci na Walny Zjazd Delegatów PTMA: Mariusz Świętnicki, Rafał Hawaj, rezerwowi: Wacław MoskalTreść Uchwały nr 1/2020 Zarządu Oddziału PTMA
W związku ze śmiercią naszego Kolegi ks. kan. Wiesława Słotwińskiego, pełniącego funkcję wiceprezesa, na spotkaniu Zarządu w dniu 4 stycznia 2020 roku w Jaśle postanowiono co następuje:
1. Powierzyć funkcję wiceprezesa koledze Jackowi Adamikowi
2. Dołączyć do swojego składu kol. prof. dr. hab. inż. Piotra Strzelczyka

Skład Zarządu Oddziału PTMA w Krośnie przedstawia się więc następująco:
Prezes: Wacław Moskal - Jasło
Wiceprezes: Jacek Adamik - Zręcin
Sekretarz: Mariusz Świętnicki - Zręcin
Skarbnik: Lesław Materniak - Rymanów Zdrój
Członkowie Zarządu: Piotr Strzelczyk - Rzeszów, Grzegorz Kiełtyka - Krosno

3. Uchwała wchodzi w życie z datą podpisania.
Władze Oddziału
wybrane naWalnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 10 lutego 2018 w Jaśle

Zarząd Oddziału:
Prezes:                     Wacław Moskal           - Jasło
Wiceprezes:             Wiesław Słotwiński     - Królik Polski
Sekretarz:                 Mariusz Świętnicki       - Zręcin
Skarbnik:                 Lesław Materniak         - Rymanów  Zdrój
Członek Zarządu:     Grzegorz Kiełtyka        - Krosno
Członek Zarządu:     Jacek Adamik              - Zręcin   

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:        Józef Lubas                     - Krosno
Sekretarz:                  Rafał Hawaj                       - Równe 
Członek komisji:        Przemysław Michalski    - Rymanów
Delegaci na Walny Zjazd Delegatów PTMA: Mariusz Świętnicki, Rafał Hawaj, rezerwowi: Wacław Moskal, Wiesław Słotwiński


Email:
: email: ptma_krosno@wp.pl

Adres Oddziału:

Oddział nie posiada na razie własnej siedziby.
Adres grzecznościowy - tylko do korespondencji:

PTMA O/Krosno
Wacław Moskal
ul. Kopernika 12/16
38-200 Jasło