Strona GłównaArtykułyKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinkiO nas

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
       
  
W dniu 10 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Obserwatorium Astronomicznym I LO w Jaśle odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krośnieńskiego Oddziału PTMA im. Jana Winiarskiego.

Lista uczestników:
1. Wacław Moskal                  - Jasło
2. Wiesław Słotwiński             - Królik Polski
3. Józef Lubas                        - Krosno
4. Przemysław Michalski         - Rymanów
5 Grzegorz Kiełtyka                - Krosno
6. Zbigniew Piwka                  - Krosno
7. Rafał Hawaj                       -  Równe
8. Mariusz Świętnicki             - Zręcin
9. Jacek Adamik                    - Zręcin
10. Lesław Materniak              - Rymanów Zdrój
11. Artur Kopeć                      - Krosno


Porządek zebrania obejmował:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdania ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Dyskusja nad działalnością PTMA oraz Oddziału krośnieńskiego PTMA.
7. Wybór nowego prezesa.
8. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTMA.
10. Wolne wnioski.


Na przewodniczącego zebrania wybrano ks. Wiesława Słotwińskiego. Na sekretarza powołano kol. Mariusza Świętnickiego. Odczytano protokół z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTMA. W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności złożył kolega Wacław Moskal. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył Józef Lubas. Następnie przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium rozpoczęła się dyskusja nad działalnością Oddziału Krośnieńskiego PTMA.
Następnie  obecni uchwalili jawność wyboru nowych władz Oddziału. W wyniku dyskusji i głosowania wybrano następujące władze O/PTMA Krosno:


Zarząd Oddziału:
Prezes:            Wacław Moskal,             Jasło
Wiceprezes:     Wiesław Słotwiński,        Królik Polski
Sekretarz:        Mariusz Świętnicki,         Zręcin
Skarbnik:        Lesław Materniak,           Rymanów Zdrój
Członek Zarządu:    Grzegorz Kiełtyka,   Krosno
Członek Zarządu:    Jacek Adamik         Zręcin

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:    Józef  Lubas                   Krosno
Sekretarz:        Rafał Hawaj                         Równe
Członek komisji:    Przemysław Michalski    Rymanów


Delegaci na Walny Zjazd Delegatów PTMA:
Mariusz Świętnicki, Rafał Hawaj
rezerwowi: Wacław Moskal, Wiesław Słotwiński

Po wyborach rozmawialiśmy jeszcze długo na tematy bieżące.       

Sekretarz Zebrania

 Mariusz Świętnicki